Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have old G3 iBook OS 10.3.9 - what version of FireFox can I use & where 2get?

  • 3 trả lời
  • 30 gặp vấn đề này
  • 319 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

presently have FireFox 1.5.0.12

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OSX 10.3.9 and earlier versions.
Get it here: http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US

more options

Followed link to FF 2.0.0.20, err mess file not found. Trying MacRumors now.