Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I download firefox to my iPad ?

  • 1 trả lời
  • 124 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How can I get firefox on my iPad ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can't. There is no version of Firefox for iOS, which is used by the iPad, iPhone, and iPod.