Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I install Firefox on USB thumbdrive and operate on multiple computers?

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Svetlana

more options

I want to carry Firefox on a usb memory device and run it from there so I can operate from multiple public computers without having to install it on every computer I come in contact with. Is this possible?

Desired operating systems: Windows XB, Vista and 7.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options