On Tuesday November 28th from 9:00AM PT - 12PM PT (5:00PM UTC - 8PM UTC), we will be performing system maintenance on support.mozilla.org. During the maintenance period, users will not be able to sign in to the website, and all users signed in at the start of the maintenance period will be signed out.

Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In have installed AVG for virus scanning yet NORTON scans the downloaded files

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have installed AVG for virus scanning. Yet, attached files from other users are scanned by Norton Internet security (which I have removed). How do you notify Firefox to use AVG?

I have installed AVG for virus scanning. Yet, attached files from other users are scanned by Norton Internet security (which I have removed). How do you notify Firefox to use AVG?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Norton may not have been completely removed from your system, the built-in uninstaller is notorious for not removing everything. Norton has a number of removal tools for complete removal of their various programs.
http://us.norton.com/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20080710133834EN