Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I view my bookmark folders in alphabetical order when I click on the bookmark button on the browser? Is there a way to see the folders in alphabetical order all the time?

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I click on the bookmarks button on the Firefox browser and the folders that hold the bookmarks are not in any particular order. I would like the folders to be in alphabetical order when I see them...when I click on the bookmarks button at the top of the browser. When I go to organize bookmarks I can sort them so they are in alphabetical order, but they do not show up that way when you just click on the bookmark button to get to your bookmarks. Any help would be greatly appreciated! Thank you!!

Tất cả các câu trả lời (1)