Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I create a Favorite Places such as in IE

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

In Internet Explorer there is a link called Favorite Places. It can contain more than one website to link to. How can I have something similar with FireFox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox they are called bookmarks, for details on using them see the Bookmarks in Firefox and Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window articles.