Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keep losing add-ons

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 140 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Lately I have to keep reinstalling my add-ons. Specifically evernote, sidebar and add this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I also have problem with no script as well.

more options

Delete the files extensions.* (extensions.rdf, extensions.cache, extensions.ini, extensions.sqlite) and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry. New files will be created when required.

See "Corrupt extension files": http://kb.mozillazine.org/Unable_to_install_themes_or_extensions

If you see disabled, not compatible, extensions in "Tools > Add-ons > Extensions" then click the "Find Updates" button (in Firefox 4: right-click the extension -> "Find Updates") to do a compatibility check.