X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

the message: corrupt image showed so that I can't upgrade the new version. how can I fix it?

Được đăng

when I try to upgrade Firegfox in my iBook G4 with Mac OS X . The message always came out: corrupt image.

when I try to upgrade Firegfox in my iBook G4 with Mac OS X . The message always came out: corrupt image.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 9.0 r47
 • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Test Your JVM.
 • Netscape Navigator Default Plug-in
 • Plugin that plays RealMedia content
 • RealMedia Player
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Shockwave Flash 9.0 r16
 • Macromedia Shockwave for Director Netscape plug-in, version 10.1.1
 • Provides support for Digital Rights Management
 • Provides support for Windows Media.
 • Java 1.3.1 Plug-in (CFM)
 • Java 1.3.1 Plug-in
 • Adobe SVG Viewer v3.0 for Macintosh

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6

Thông tin chi tiết

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5398 giải pháp 40146 câu trả lời
Được đăng

Which version of OS X?
Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OS X 10.3.9 and earlier versions. Get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/

Which version of OS X? <br /> Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OS X 10.3.9 and earlier versions. Get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/