Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the message: corrupt image showed so that I can't upgrade the new version. how can I fix it?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

when I try to upgrade Firegfox in my iBook G4 with Mac OS X . The message always came out: corrupt image.

when I try to upgrade Firegfox in my iBook G4 with Mac OS X . The message always came out: corrupt image.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Which version of OS X?
Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OS X 10.3.9 and earlier versions. Get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/