Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MS Word 2010 product not compatible with Mozilla? Is there a workaround?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dr_No

more options

I just purchased MS Office Home and Student 2010. I got an error message that says I do not have a compatible operating system. Is there a workaround if I only use Mozilla Firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Windows XP is your operating system, Firefox has no influence over that.

more options

This is apparently not a Firefox related problem. The MS Office 10 setup program doesn't see your computer as having a compatible version of Windows. If you are running Windows XP, you need to have service pack 3 installed. If you are running Vista, you need at least service pack 1. Here is the URL for a support document that may be helpful: http://support.microsoft.com/kb/2267642