Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Mac OS 10.3.9 and Firefox 2.0.0.1 and need to upgrade Firefox.How?

  • 2 trả lời
  • 37 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Can I update Firefox given my iBook G4 using OSX 10.3.9, which will not support Firefox 3.6? How do I do that? (The "check for updates" link under "Help" is grayed out.)

Thanx.

Mitchel

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can't update to a newer Firefox version beyond 2.0.0.x on Mac OS X 10.3 unless you update to OS X 10.4 or later.

See http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html - Firefox 3.6 System Requirements

See also http://kb.mozillazine.org/Unsupported_operating_systems

more options

You can install the last of the Firefox 2.0 versions - 2.0.0.20, which is almost 2 years newer (21 months) than what you now have installed.

Get it here:
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/