Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I access update to Firefox 2.0.0.20 for MAC 10.3.9?

  • 2 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please send link to Firefox version 2.0.0.20 or the appropriate version for MAC 10.3.9.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Other things that need attention.

Your above posted system details shows two outdated Flash plugin(s) that you should remove and update to the latest version for your OS (9.0 r289).

  1. Shockwave Flash 9.0 r47
  2. Shockwave Flash 9.0 r16

Flash Player 9: http://www.adobe.com/go/kb406791

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào