Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

everytime I try to open a hyperlink, Firefox takes me to: type a web address screen, prior to this, it took me to Bookmarks? Why can I not just click and go direct to hyperlink?

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
more options

I try to open hyperlinks and Firefox was taking me to the bookmark page...

I fiddled with something and now it takes me to a screen saying Type the web address

Why does it not take me direct to the hyperlink?

I try to open hyperlinks and Firefox was taking me to the bookmark page... I fiddled with something and now it takes me to a screen saying Type the web address Why does it not take me direct to the hyperlink?