Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In search, (Powered by google) Vuze was installed bypassing of Google, creating advertising each time I make a search, and I can not remove the Vuze search which is instead of Google, so how do I remove vuze search ?

  • 1 trả lời
  • 35 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi unimatrix725

more options

In search, (Powered by google) Vuze was installed (When installing Vuze) bypassing Google, creating Vuze advertising each time I make a search. I can not remove the Vuze search which is bypassing Google search, and putting advertisings. so how do I remove vuze search ?

Được chỉnh sửa bởi ferenz vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Here is the fastest way. Open Firefox Go to Tools->Add-Ons on the "Extensions Tab" Remove anything Called Vuze or Ask.com, then on the search bar to the right click the icon drop-down and Select Manage Search Engines and then select the Vuze item and REMOVE, then restart browser and you should be back to the default google.com search.