Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I set multi-line tabs?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2671 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kaiser

more options

locking as a dupe - http://support.mozilla.com/en-US/questions/763250

Please tell me how to set multi-line tabs. Having one looong line of open tabs is a serious waste of time, so certainly it must be possible in Firefox to stack 'em up . . . Right?

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options