Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn safe mode off?

  • 1 trả lời
  • 130 gặp vấn đề này
  • 1347 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

My Firefox automatically opens in safe mode. I cannot for the life of me figure out how to turn this off. I would like it to start in regular mode.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

For things to check, see Firefox is stuck in Troubleshoot Mode.