Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem with hebrew encoding

  • 5 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi,

i have a new Hebrew wordpress site and i have problem with the encoding. the explorer is works just fine, but in Firefox the Hebrew is not looking good. the automatic encoding that Firefox choosing is "Hebrew visual (iso -8859-8) , and the Hebrew is wrong , but when im manually choose the encoding "Hebrew windows (iso-1255)" the Hebrew is looking just fine , but when im browsing the site i need to change the encoding manually every page.

is there a script that can "tell" Firefox to use the good encoding for all of this site? without effecting the explorer.

TNX Matan

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Can you post a link?

Which encoding uses the server to send that file? Are you using a meta tag to specify the encoding?

If the server sends an encoding then that encoding will prevail and Firefox will ignore an encoding specified in the page source.


more options

hi,

http://www.phpbd.com

Which encoding uses the server to send that file? - dont know Are you using a meta tag to specify the encoding? - dont know

TNX

Matan

more options

The server doesn't send an encoding, so Firefox uses the default as specified in Tools > Options > Content for a start.
I see this in a meta tag: content="text/html; charset=HEBREW" and that is probably what makes Firefox choose the First Hebrew encoding from the list.

You can change that to:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255" />
more options

how do i change it?

TNX

more options

Do you have control over the page source?

You can see the current source in View > Page Source
You will notice this line.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=HEBREW" />

You will have to find a way to change the charset to windows-1255