Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

trouble accessing game websites what am I doing wrong

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to add more game websites but when i try I can't get them to allow me to play

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You are using an old version of Firefox and an old version of Flash. Check the System Requirements for that web site and see if those older versions are compatible.

more options

The OP stylus932 is on the Windows 98 platform (Win 9x 4.90), so is using the latest version that is available with Firefox 2.0.0.20.

You may be out of luck if those websites require a newer Flash 10 or 10.1 version

See also http://kb.mozillazine.org/Unsupported_operating_systems