X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

trouble accessing game websites what am I doing wrong

Được đăng

I am trying to add more game websites but when i try I can't get them to allow me to play

I am trying to add more game websites but when i try I can't get them to allow me to play

Chi tiết hệ thống bổ sung

Các trang web bị ảnh hưởng

http://orangeshark

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Default Plug-in
 • Shockwave Flash 9.0 r283
 • Java Plug-in 1.5.0_22 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • DRM Netscape Network Object
 • DRM Store Netscape Plugin
 • Npdsplay dll

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20

Thông tin chi tiết

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5420 giải pháp 40438 câu trả lời
Được đăng

You are using an old version of Firefox and an old version of Flash. Check the System Requirements for that web site and see if those older versions are compatible.

You are using an old version of Firefox and an old version of Flash. Check the System Requirements for that web site and see if those older versions are compatible.
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17699 giải pháp 160142 câu trả lời
Được đăng

The OP stylus932 is on the Windows 98 platform (Win 9x 4.90), so is using the latest version that is available with Firefox 2.0.0.20.

You may be out of luck if those websites require a newer Flash 10 or 10.1 version

See also http://kb.mozillazine.org/Unsupported_operating_systems

The OP stylus932 is on the Windows 98 platform (Win 9x 4.90), so is using the latest version that is available with Firefox 2.0.0.20.<br /> You may be out of luck if those websites require a newer Flash 10 or 10.1 version See also http://kb.mozillazine.org/Unsupported_operating_systems