Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync doesn't recognize my version of Firefox, won't install

  • 3 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi diviesti

more options

Whenever I try to install Firefox Sync, it tells me "You are currently using Firefox 3.0.13," won't install, and suggests that I upgrade. However, I'm using Firefox 3.6.10, so I don't know how to resolve this. (Yes I tried downloading and installing the upgrade... this is still the result.) Any ideas?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Your UserAgent is probably messed up by something you installed.
https://support.mozilla.com/en-US/kb/Websites+or+add-ons+incorrectly+report+incompatible+browser

more options

That worked -- thanks! (I swear I tried to search for a solution before posting, but I didn't find anything...)

Được chỉnh sửa bởi crazedartist vào

more options

Awesome suggestiont. Your solution worked perfectly and it was a breeze. Thanks!!