Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot install add-on because system thinks I am running v. 3.0.4, whereas I am running 3.6.10

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi amm2t

more options

I am running Firefox v. 3.610, and there are no updates to the system available. I cannot install the Firefox Synch add-on, as it reports that I am running v. 3.0.4

Được chỉnh sửa bởi amm2t vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You will need to reset your user agent string, for details see How to reset the default user agent on Firefox.

Firefox Sync requires at least Firefox 3.5, did you mean you are using 3.6 rather than 3.0.6?

more options

Sorry, I meant 3.6.10. Resetting the agent string has worked.

Many thanks!