Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I forgot my "secret phrase"...is there a "hint" facility?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I have sync set up at home, but my phrase is required (in addition to username & password) when setting it up on my work PC. Can my phrase be sent to me (at the email address I signed up with)?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi Shawn vào

more options

Your secret phrase may be stored in the password manager. In the tools menu select options. In the options dialog go to the security panel and click on the "Saved Passwords" button, then in the password manager click on "Show Passwords" (If you use a master password you will need to enter it). If stored the secret phrase will be listed, in the search box if you type chrome it may show the Firefox sync password and secret phrase.

Được chỉnh sửa bởi TonyE vào