Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I uninstalled Adobe Flash plugin because of the recent vulnerability report and Firefox keeps asking me to install additional multimedia plugin (when some site is using flash). Is there a way to disable those popups?

  • 3 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

See question.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn