Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unistall incompatible add-ons

  • 2 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anon1999a

more options

Firefox 3.6 won't allow incompatible add-ons to be uninstalled. This is a pain since it clutters up the add-on box with garbage.

How can incompatible add-ons be uninstalled or removed?

Được chỉnh sửa bởi anon1999a vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks. The site search engine didn't turn this up for me when I looked, appreciate the link.