X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I don't remember my firefox sync username.

Được đăng

I uninstalled Firefox 4 beta 5 and all the data from Firefox Sync. I don't remember my username for Sync. I'm wondering if there is a way that I can recover my username.

I uninstalled Firefox 4 beta 5 and all the data from Firefox Sync. I don't remember my username for Sync. I'm wondering if there is a way that I can recover my username.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng:

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Never mind. I remember it now.

Never mind. I remember it now.
UserError 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

so no one has a solution?

so no one has a solution?
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17768 giải pháp 160699 câu trả lời
Được đăng

Locking this thread because of the age.
Continue here: [/questions/928487]

Locking this thread because of the age.<br /> Continue here: [[/questions/928487]]