Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change my autofill details? (Mac)

  • 2 trả lời
  • 122 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jlarrivi

more options

I have changed my address and need to change my autofill details but I can't find where to set them. I use Mac OS 10.6.4.

I have changed my address and need to change my autofill details but I can't find where to set them. I use Mac OS 10.6.4.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

For Safari users,

Open Safari, click on "Safari" on the top left of your screen next to the Apple logo, then click preferences, and go to the autofill tab.

You can then edit your info