Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to access firefox keychain

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to add a password to an account using Firefox key chain and do not know how to get there. I didn't do it when I first opened account and want to now. Please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Remove the site from the exceptions: Firefox > Preferences > Security: Passwords: Exceptions

See Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox - Use a Primary Password to protect stored logins and passwords