Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Curser jumps/moves from address field to search box - WHY?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I bring up Mozilla and start typing in the address field - the curser jumps to the search box - VERY IRRITATING.

Can I adjust a setting or something to stop this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is done by a JavaScript on the (Google) page to set focus to the search bar.
You can stop the loading with the ESC key or set a blank page as the startup page and click the Home button if you want the Home page to appear.

Tools > Options > General > Startup: "When Firefox Starts": "Show a blank page"


See also /tiki-view_forum_thread.php?forumId=1...