Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the position or order of multiple add-on toolbars?

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lythande

more options

I have downloaded several add-on toolbars and would like to re-arrange positions on Firefox.

I have downloaded several add-on toolbars and would like to re-arrange positions on Firefox.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The DragNDrop Toolbars add-on appears to do what you want - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3571/

more options

DragNDrop Toolbars doesn't work in FF 7.0.1. Anyone have any other solutions?