Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I uninstall an older version of java from add-ons?

  • 2 trả lời
  • 116 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Johro

more options

I updated java to version 6 update 21, but while the new version is present in 'add-ons' (java console 6.0.21), so is the old one.(java console 6.0.20). Only the disable button is highlighted so I clicked it and it's now disabled, but why can't I uninstall it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks , found solution there alright, namely opening Firefox by selecting it from Start Menu and right-clicking and selecting 'Run as Administrator'. I was then able to uninstall the old Java version in Add-ons. Cheers