Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

zzxc: What can i do to stop my web pages from crashing?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

firefox closes when i go on certain websites

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to the address about:crashes and tell us your latest crash IDs. We can then look at the data specific to your crash and have a better idea of what is causing the problem.