Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox opens cars4all.biz everytime i try to open any website

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

firefox opens cars4all.biz everytime i try to open any website. I open yahoo or any site it loads and 5 seconds later the page is redirected to cars4all.biz. when i search it does the same thing. every page i open gets sent to the following site www.cars4all.biz

Edited out spam -MJB

This happened

Every time Firefox opened

== a month ago

Được chỉnh sửa bởi Moses vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your issue may be caused by Malware. You can run and update the following free anti virus software:

1. Malwarebytes (Free version) - http://www.malwarebytes.org

2. Spybot Search & Destroy - http://www.safer-networking.org

3.Spyware Terminator - http://www.spywareterminator.com

In addition, there are a number of forums you can use to help get rid of your infection. These include: