Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I uploaded a Personna graphic 7/28 and it has yet to be approved.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

Why such a long time for a 'Personna' to be approved? I uploaded an image 7/28, and as of 8/4 there has been no response.

== 7/28

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It may take days for it to come back because of the amount of personas that are submitted.