Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hijacking

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gjvnapa

more options

When I try to go to a web site like, Microsoft outlook 2010-Microsoft Office, the path is blocked and another web site pops up. Like foreless.com, etc. Difficult to search mozilla and go to the options suggested. Use Office Outlook 2007 on HP Pavilion dv6 with Windows Vista..

This happened

Every time Firefox opened

== Tuesday, Aug 3, 2010

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Your issue may be caused by Malware. You can run and update the following free anti virus software:

1. Malwarebytes (Free version) - http://www.malwarebytes.org

2. Spybot Search & Destroy - http://www.safer-networking.org

3.Spyware Terminator - http://www.spywareterminator.com

In addition, there are a number of forums you can use to help get rid of your infection. These include:

more options

I tried scanning with Malwarebytes, Spybot and Webroot, normally and as Administrator. Still persists.