Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I uninstalled the Beta 4.1, and now my firefox Beta 4.2 and 3.6 has lost all it's preferences. Is it all lost, or can I get them back?

  • 1 trả lời
  • 55 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently installed the 4.0b2. After that I uninstalled 4.0b1. I have now lost all my preferences (bookmarks+history+themes+ext. etc.). Is it all lost or can I get them back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you select to remove your personal data while uninstalling that 4.0 b1 version?

If you select that option then all Firefox profiles will be removed, so be careful with that choice.

If you removed your personal data then try an undelete program like Recuva.

Recuva: http;//www.recuva.com/