Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keep asking to "permit access" in some webs even after i give permision

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It kkeps asking me for permition in some webs, even ageter a press "permition", the message is in danish: "Firefox forhindrede denne side i automatisk at foretage geindlæsning" "tillad"

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See: Firefox > Preferences > Advanced > General : Accessibility : [ ] "Warn me when web sites try to redirect or reload the page"

See #General_tab

See also http://kb.mozillazine.org/accessibility.blockautorefresh