Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deleting history

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

How do I delete all the history from Mozilla Firefox?

How do I delete all the history from Mozilla Firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Also, and although possibly not related to your problem, I have to remind you that the version of Firefox you are using at the moment has been discontinued and is no longer supported. On top of this, it has known unpatched bugs and security problems. I urge you to update to the latest version of Firefox, for maximum security, stability, performance and usability. You can get it for free, as always, at getfirefox.com.