Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox opens and closes many times for no aparrent reason

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi salmilo

more options

when I am on firefox, for no apparent reason and not always, the browser will open,close,open,close,open,close many times until it decides to stay open. this happens when I am just opening the browser and have on home page igoogle.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

For me, often when I minimize FF, it pops up and minimizes about 20 times until it finally stays minimizes. This has been happening for several days now.