X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Browser websites menu missing,found my tools and history,was told to press Alt and vr?

Được đăng
lost my tools,history menu and website browser menu.Asked advice got tools back but website browser is still missing.Have tried support help was told to press Alt and vr together cannot find vr button?.
lost my tools,history menu and website browser menu.Asked advice got tools back but website browser is still missing.Have tried support help was told to press Alt and vr together cannot find vr button?.

Giải pháp được chọn

You press the Alt key, and then the V key, followed by T and finally M

For more details see Restore the Menu bar in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 4

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -getplusplusadobe16263
  • Shockwave Flash 10.1 r53
  • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
  • Npdsplay dll

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8

Thông tin chi tiết

Problem with websit browser menu missing,did manage to find tools and history ok.

TonyE
  • Moderator
1044 giải pháp 8863 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You press the Alt key, and then the V key, followed by T and finally M

For more details see Restore the Menu bar in Firefox.

You press the Alt key, and then the V key, followed by T and finally M For more details see [[menu bar is missing]].