X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

3.6.8 on MacX doesn't allow history to be cleared either by TOOLS or delete in the history list???

Được đăng

Have tried to delete, forget, and use TOOLS to clear. None work....

Have tried to delete, forget, and use TOOLS to clear. None work....

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -Gecko default plugin
  • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
  • 3.0.40818.0
  • Java Plug-In 2 for NPAPI Browsers
  • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
  • Shockwave Flash 10.1 r53

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17671 giải pháp 159861 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Bookmarks_history_and_toolbar_buttons_not_working_-_Firefox