Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private Data not all clearing

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use the clear private data with everything checked off. The history seems to clear - but the address bar still has all the sites I have visited. I would like to have the address bar clear. Working on a mac.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Had been through all those, and it was not working. Realized that any new history I was clearing after clear recent history. Was only pages I had visited before updating firefox - so deleted my profile and they were gone