Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i save my cookie setting in "firefox will" it always changes back

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi catlou9

more options

I cannot save the setting "use custom settings for history" and after checking "accept cookies sites" to enable cookies, there is no place where i can save the setting, so it keeps going back to previous settings.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox shows the "(Never) Remember history" setting if all the history and cookie setting are the default. Make at least one change to the default setting if you want "Use custom settings for history" to stay selected. Otherwise Firefox will revert to "(Never) Remember history" if you return to the Privacy tab. The choice "Use custom settings for history" will stay selected as long as not all settings are the default to make you aware that you made changes.

more options

I'm having the same problem but don't understand how to change anything on the default settings or even where the default settings are. Why isn't this information in with the directions anyway? This is really confusing. However, I have to say, Firefox is one VERY fast browser!! :)

Được chỉnh sửa bởi catlou9 vào