Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why are addresses dropping off my Comcast webmail address book? I am not using Outlook - Comcast webmail. Comcast said it could be a Mozilla problem. I got a new computer early July & switched from Explore to Mozilla at same time.

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Early July I got a new computer & switched from using Internet Explorer to Mozilla Firefox. I just noticed that some names in my Comcast webmail address box have been disappearing. I contact Comcast this morning & they couldn't give me an answer except to say change web browers. I didn't have the problem when I used Internet Explorer.

This happened

A few times a week

== I noticed it some time week of 7/19.

Early July I got a new computer & switched from using Internet Explorer to Mozilla Firefox. I just noticed that some names in my Comcast webmail address box have been disappearing. I contact Comcast this morning & they couldn't give me an answer except to say change web browers. I didn't have the problem when I used Internet Explorer. == This happened == A few times a week == I noticed it some time week of 7/19.

Giải pháp được chọn

That's the reason I left Comcrap. Never a solution. Never a straight answer. Always blaming some one else.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That's the reason I left Comcrap. Never a solution. Never a straight answer. Always blaming some one else.