Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I go back to the old version before last updates?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

How do I go back to old version. I was perfectly happy with it and now I can't get my bookmarks or add new bookmarks and the articles and directions you are giving are too much for me to understand at my old age. How do I get my old one back????

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

If you must install a previous version, see Install an older version of Firefox. I would suggest starting a new thread and we can help you

Start a new thread - http://support.mozilla.com/tiki-view_forum.php?locale=en-US&forumId=1&openpost=1