Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how about the live chat you suggest?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

When I sign on, the screen goes immediately to my emails...what happened to the little box with our two email addresses - I don't have the option of choosing mine or my husbands

This happened

Every time Firefox opened

== about 2 days ago

When I sign on, the screen goes immediately to my emails...what happened to the little box with our two email addresses - I don't have the option of choosing mine or my husbands == This happened == Every time Firefox opened == about 2 days ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox does not do email, it's only a browser.

Did you log out last time you read your emails?