Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox giving "-8155" error for encrypted connections

  • 3 trả lời
  • 62 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

When I try to connect to my local Community College Website (Pima.edu) and login to the personal part of the site, It gives me the message "Error Establishing encrypeted conenction to mypima.pima.edu. Error Message -8155"

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Thankyou, I will look up your error code in our database and will respond promptly

more options

we can't get your error code to appear can you please contact us on live support

Thanks,

more options

It may help upgrading to the current version of firefox.