Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i transfer photos from facebook to iphoto

  • 2 trả lời
  • 107 gặp vấn đề này
  • 14798 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fotobook

more options

how do i transfer photos from facebook to iphoto ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can save photos from Facebook to your computer by right click on image and then click on "Save image" and then you can upload it to iPhoto service.

more options

You can download your Facebook albums to iPhoto using Fotobook. You can also download your tagged photos, and your friends' photos too!

http://itunes.apple.com/us/app/fotobook-app/id434798353?mt=8&ls=1