Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I cancel this idiot bar that drops down and prevents sports scores from updating automaticly?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

And could someone explain the logic of why this silly "enhancement" was added to the browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See: Tools > Options > Advanced > General : Accessibility : #General_tab

See also http://kb.mozillazine.org/accessibility.blockautorefresh