Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't up date, now what.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi danieldesira

more options

Pop up shows van't update AUTO.

This happened

Not sure how often

== 2 or 3 days ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are still using Firefox 3.5.x. I suggest upgrading to 3.6.8. If you cannot update via auto update, manually install the latest version from http://www.firefox.com