Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I did all the suggestions for clearing a site from the location bar and the only option I have is to turn off the history suggestions in the preferences to not see the sites. If I clear the history and the site is not in my bookmarks, where is this inform

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I did all the suggestions for clearing a site from the location bar and the only option I have is to turn off the history suggestions in the preferences to not see the sites. If I clear the history and the site is not in my bookmarks, where is this information being stored on my computer and how do I get rid of it? The computer is a desktop Mac.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options