Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does YouTube think Firefox is out of date if I am running 3.6.6?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Why does YouTube think Firefox is out of date if I am running 3.6.6?

URL of affected sites

http://www.youtube.com

Giải pháp được chọn

Your UserAgent string in Firefox is messed up by another program that you installed, and YouTube doesn't know you are running Firefox 3.6.6. http://en.wikipedia.org/wiki/User_Agent

type about:config in the URL bar and hit Enter If you see the warning, you can confirm that you want to access that page. Filter = general.useragent. Right-click the preferences that are bold, one line at a time, and select Reset, Then restart Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Your UserAgent string in Firefox is messed up by another program that you installed, and YouTube doesn't know you are running Firefox 3.6.6. http://en.wikipedia.org/wiki/User_Agent

type about:config in the URL bar and hit Enter If you see the warning, you can confirm that you want to access that page. Filter = general.useragent. Right-click the preferences that are bold, one line at a time, and select Reset, Then restart Firefox

more options

Outstanding. It works great now. Thanks a lot.

more options

You're welcome.