Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't upgrade

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt

more options

I can't upgrade my version of fiefox. I click download and go thru the process and it appears to download but then nothing happens.

I can't upgrade my version of fiefox. I click download and go thru the process and it appears to download but then nothing happens.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try downloading it w/ IE. I know, IE sucks, but if nothing will download w/ that either, I think your stuck... Call some of your nextdoor/friends, and ask them if they have an installer file they can burn onto a CD so you won't have to download it.